Sekitar Karnival Pendidikan Islam Peringkat Negeri Johor 2015

sila layari laman web sekolah untuk gambar-gambar lain  di http://www.skbandarputra.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=1565:sekitar-karnival-pendidikan-islam-negeri-johor-2015&catid=60:ko-kurikulum

IMG_20150410_164040 IMG_20150410_163923 IMG_20150410_163928 IMG_20150410_163945 IMG_20150410_163948 IMG_20150410_163951 IMG_20150410_163953 IMG_20150410_163956 IMG_20150410_163959 IMG_20150410_164006 IMG_20150410_164009 IMG_20150410_164013 IMG_20150410_164016 IMG_20150410_164026 IMG_20150410_164030 IMG_20150410_164032 IMG_20150410_164035 IMG_20150410_164038